سلام

میدانم که من و او به اندازه ی سلمان و غزاله خوب نیستیم.. میدانم که آنها را بیشتر دوست میداری..میدانم که ما کار بد زیاد کرده ایم و شما را بارها ناراحت کرده ایم.. اما هنوز حس میکنم که امیدی هست.. به لطف و مهربانی و دست گیری شما..

ما پررو هستیم...ما دستهایمان را طوری بلند کرده ایم که خالی برنگردد..

امام رئوف همه هستید شما.. میدانم...

 

 

منبع : سرانگشتانه‌های دو اسم بی نقطه.. |281.میلاد شما بود امروز ...امام هشتم..
برچسب ها : میدانم ,کرده